Wpływ nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na rozwój energetyki wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej w gminach – samorządy

Wpływ nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na rozwój energetyki wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej w gminach – samorządy

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Jaki wpływ na planowanie przestrzenne w gminach będą miały przepisy znowelizowanej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych? Na co trzeba zwrócić uwagę tworząc akty planistyczne dla lokalizacji elektrowni wiatrowych? Czy gminy wydające decyzje o warunkach zabudowy wokół istniejących elektrowni wiatrowych biorą na siebie odpowiedzialność wynikającą z przekroczenia dopuszczalnych poziomów oddziaływania akustycznego? Czy to prawda, że część ustaleń planów miejscowych wykonywanych w ostatnich latach wokół elektrowni wiatrowych może nie być możliwa do skonsumowania? To tylko niektóre pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź podczas szkolenia.  

Wykładowca

  • Filip Sokołowski
  • urbanista

Spotkajmy się

  • 21 kwietnia 9:00
Zamówienie

Data startu: 2023-04-21 09:00

299.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo