Planowanie wielokanałowe (multi-channel planning) jako odpowiedź na dynamiczny rozwój usług internetowych – indywidualni

Planowanie wielokanałowe (multi-channel planning) jako odpowiedź na dynamiczny rozwój usług internetowych – indywidualni

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Czy usługi internetowe całkowicie zastąpią usługi tradycyjne? Czy dotychczasowe lokale usługowe zamienią się w pustostany? Jak planowanie przestrzenne może odpowiedzieć na dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze usługowym?

Punktem wyjścia dla tego webinarium będzie wskazanie roli, jaką sektor usług odgrywa we współczesnej gospodarce oraz określenie czynników wpływających na lokalizację usług  w przestrzeni. W dalszej części wskażemy na podobieństwa i różnice między usługami tradycyjnymi i usługami internetowymi oraz opiszemy problemy związane z konwersją niektórych usług do przestrzeni wirtualnej. Odwołując się do zjawisk typu „dark kitchen” i „dark store” spróbujemy wskazać rozwiązania planistyczne służące kształtowaniu zrównoważonego (tj. łączącego kanały online i offline) sektora usługowego w miastach.

Wykładowca

  • Łukasz Damurski
  • Urbanista – ekspert w zakresie usług miejskich i spójności terytorialnej
Zamówienie

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 244.77 PLN

183.27

PLN

244.77

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo